Livet_er.html
Klikk her for å lese utdrag av bokenLivet_er_2.html

Å BLI SETT   Relasjoner – Egenverd – Samspill

Plakatserie med idéer og forslag til bruk i samtale og undervisning

mer info her:

Info-pris Plakater.pdf

Ta kontakt: ase@asef.no

Forfatter og illustratør
25 års erfaring som lærer i grunnskolen
Praksislærer og gjesteforeleser for lærerstudenter

Veileder for nyutdannede lærere
Prosjektleder for Læringsstrategier, MI, LP-modellen

Lærings og mestringssenteret, Jæren DPS , 2011-2014

Forfatter: Livet er… (2010)
Medforfatter: Pøbelboka (2010)

Mer info om Åse - klikk her


Se også - www.asefj.no

Visualisering og forenkling, bilder og farger kan - sammen med ord - bidra sterkt til at vi plutselig ser og forstår ting på en annen måte. 

Gjennom boka "Livet er..." erfarte både jeg selv og andre som brukte boka at bildene gjorde det så mye lettere å snakke om vanskelige situasjoner, tanker og følelser. Bildene ga ofte hjelp til å se seg selv og sin situasjon på en litt annen måte, og gjorde det lettere å gå videre.

Med utgangspunkt i disse erfaringene fikk jeg idéer til plakater som utgangspunkt for samtale med barn og unge. Jeg utvikler nå verktøyet videre.  Så mange barn og unge sliter med dårlig selvfølelse, med å tro at de er gode nok som de er. Uavhengig av hva de gjør og presterer.

Ulike fagfolk er i gang med å prøve ut samtaleverktøyet; psykologer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, sosiallærere, helsesøstre, lærere...


Jeg skal ha et seminar om erfaringene så langttorsdag 22.01.2015 på konferansen

"MOT TIL Å SE - EVNE TIL Å HANDLE"- i Rogaland

 Oppdatering om samtaleverktøyet her på denne siden

VISUELT SAMTALEVERKTØY - BILDER SOM DØRÅPNERE

Plakater for skolebruk -

TV Vest februar 2013

LIVET ER - Forfatteren: Åse Frafjord Johnson:  ase@asef.no Telefon: 482 76 332   Org.nr: 996 745 058