Livet_er.html

  

Klikk her for å lese utdrag av bokenLivet_er_2.html

Åse er utdannet adjunkt, har jobbet i barne- og ungdomsskolen, og har også erfaring som veileder og foredragsholder.Med denne bakgrunnen og med egne livserfaringer som ballast tar hun i dag oppdrag som foredrags-/kurs-holder og veileder.Åse har i flere år vært aktiv som akvarellmaler, har deltatt på mange kollektivustillinger og har solgt bilder til bedrifter, kommuner og privatpersoner.  Uttrykket i boka ”Livet er...” er imidlertid nytt. 


Åses mann, Ivar, fikk konstatert hjernesvulst i mars 2008 og døde i juni 2009. Ivar var Åses store kjærlighet og en sprudlende optimist.Han beholdt livsgleden gjennom hele sykdomsperioden, og hans unike innstilling til livet skulle få store konsekvenser for henne.


I tiden etter at Ivar døde, begynte Åse å skrive ned positive ting som skjedde i løpet av dagen, for å holde fokus på de gode sidene som livet tross alt bestod av. Ikke som en flukt fra sorgen, men som en hjelp til å leve så godt som mulig videre med sorgen.Den første lille notisboka

Denne utviklet seg i rekordfart og ble stadig mer fargerik og full av liv. Om prosessen sier hun blant annet:  ”Jeg befant meg i en tilstand hvor jeg opplevde at jeg bare ”måtte” skrive, tegne, male, skape, gode, glade bilder som ga energi og hjalp meg til å ha et positivt fokus midt i en vanskelig og krevende livssituasjon. Det var som om det positive Ivar representerte, hans sprudlende optimisme og livsglede, ble kanalisert ut i tegningene mine.


For meg, som i utgangspunktet var en person som bekymret meg unødig og hadde en tendens til å se problemene i stedet for løsningene, var det flott å se at det er mulig å endre på tanker og holdninger!

Boka ”Livet er...” er et håndfast bevis på at det er mulig å snu!”
LES MER OM HISTORIEN TIL ÅSE HER


Historien.html

Intervju på TV Vest

LIVET ER - Forfatteren: Åse Frafjord Johnson:  ase@asef.no Telefon: 482 76 332   Org.nr: 996 745 058