Livet_er.html
Klikk her for å lese utdrag av bokenLivet_er_2.html
Klikk her for pdf av brosjyre
Foredrag_files/Liveter.pdf

FOREDRAG


Åse holder foredrag og kurs for bedrifter, organisasjoner og private, se egen temaoversikt.

Foredragene varer fra en halv time til flere timer og tilpasses den enkelte bedrift/organisasjon etter behov.


KURS OG WORKSHOPS


Temaene i kursoversikten kan utvides, slås sammen til halvdags-/heldagskurs eller kombineres med workshops.OPPDRAG

Åse Frafjord Johnson har lang erfaring som lærer, foredragsholder og veileder. Med bakgrunn i egne erfaringer tar hun opp tema som omhandler endringsprosesser,
mental energi,  mulighetsorientering, valg av fokus og takling av motgang. Trenger du å løfte blikket slik at du ser deg selv, situasjoner, mennesker og handlinger i et annet perspektiv?

LIVET ER - Forfatteren: Åse Frafjord Johnson:  ase@asef.no Telefon: 482 76 332   Org.nr: 996 745 058